Welkom bij Adank & Klostermann Advocatuur

Van alle markten thuis

Adank & Klostermann advocaten werd op 1 juli 1999 opgericht door mr. A.M.C.J. Klostermann en mr. A.M.P.M. Adank. Na een kort ziekbed is mr. Klostermann op 28 september 2013 overleden. Mr. Adank heeft het kantoor daarna voortgezet. Het advocatenkantoor is van veel markten thuis. Er wordt een algemene rechtspraktijk gevoerd waarbij de hoofdmoot is: letselschade, jeugdrecht, strafzaken, echtscheiding(sbemiddeling), psychiatrierecht en overige familiezaken. Het kantoor werkt zowel voor het bedrijfsleven als voor particulieren, ook hen die gelet op hun inkomen en vermogen in aanmerking (kunnen) komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Het kantoor streeft er steeds naar om een kostbare procedure bij de rechter te voorkomen. Voor zover u dat wenst en voor zover de zaak zich daarvoor leent, kan dat gerealiseerd worden door middel van mediation.

Voorkomen is beter dan genezen

In zaken waarbij de rechter sowieso betrokken raakt, geldt dat hoe eerder u bij mij komt, hoe groter de kans is dat de zaak bij de rechter al min of meer geregeld is in plaats van dat de zaak helemaal op de spits gedreven is. Mijn ervaring is dat veel problemen die bij de rechter komen, voorkomen hadden kunnen worden als de afspraken tussen partijen goed vastgelegd waren geweest. Voor het opstellen van overeenkomsten -in de ruimste zin des woords- kunt u een beroep op mij doen. Ook in juridische zin geldt immers het gezegde dat voorkomen beter is dat genezen.

Uitstekende communicatie

Ik streef naar een balans van een professionele relatie en een persoonlijke benadering met uitstekende communicatie. Ik zie erop toe dat het voor u steeds duidelijk is welke de laatste ontwikkelingen in uw zaak zijn. Bij aanvang van de zaak wordt met u een duidelijke afspraak gemaakt over mijn werkwijze en de aan de zaak verbonden kosten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd in mijn "Richtlijnen en Voorwaarden" om latere onduidelijkheden te voorkomen. Bij declaratie ontvangt u een specificatie van de door het kantoor verrichte werkzaamheden.